Activiteiten

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

De stichting doet met name financiële giften aan Stichting Benevolentia. Stichting Benevolentia is erkend als een algemeen nut beogende instelling
(zie www.stichtingbenevolentia.com). Aan deze financiële giften wordt de opdracht verbonden deze te besteden aan charitatieve projecten binnen Nederland.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

DOWNLOAD BELEIDSPLAN