Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 2 personen:

De bestuursleden zijn gezamelijk bevoegd.

Beloningsbeleid:

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.
De stichting heeft geen personeel in dienst.